Project Description

לכל מעין דבעי
אווה יקרה, ברצוני להודות לך על הסיור הווירטואלי שהפקת וצילמת עבור בית לוחמי הגטאות
בית לוחמי הגטאות הינו מוזיאון השואה הראשון בעולם אך ייחודו אינה רק בראשוניותו
אלא בדגש שהוא שם על התמודדות האדם, הבחירה והתחדשות העם בארצו-
את כל אלו היטבת להדגיש בעבודתך. הסיור הוירטואלי נעשה באופן מקצועי ביותר
וזוכה לתגובות נלהבות מצד הגולשים.
באופן זה הסיור הוירטואלי מהווה פנינה של ממש באתר המחודש של המוזאון.
היה לי לעונג לעבוד מולך, אשמח להמליץ לאחרים.
עלי והצליחי, דליה
ד"ר דליה פרל אולשוונג (Ph.D)
מנהלת שיווק בית לוחמי הגטאות.

לראות את הסיור