Project Description

madatec

אווה שלום,
אני מבקש להודות לך על ביצוע הסיור הווירטואלי של מדעטק.
העבודה איתך מאופיינת גם במקצועיות רבה וגם ביחסי אנוש מצוינים.
נחמד מאוד לעבוד עם בעלת מקצוע שמביאה איתה את שתי התכונות החיוביות האלו,
כמו גם מוצר מצוין שהוטמע באתר שלנו לשביעות רצוננו המלאה.
אני מקווה שיזדמן לנו לעבוד איתך שוב בקרוב,
ואני בהחלט ממליץ בכל פה לבחור בך להכנת סיורים וירטואליים.
תודה רבה
איל אמיר
קשרי עיתונות ומדיה
מדעטק.

לראות את הסיור