Project Description

לכל המעוניין,
אני מכירה את אווה גרשגל במסגרת תפקידי כאוצרת תערוכת צ'ימו
שהתקיימה בשנת 2006 במוזיאון ישראל, ירושלים.
תערוכה זו נבחרה לתערוכת השנה במוזיאון ישראל וזכתה לשבחים בעולם כולו.
אווה הכינה עבור תערוכה זו סיור וירטואלי מוצלח מאד שאיפשר להנציח את התערוכה
בצורה הטובה והמקצועית ביותר שניתן.

הסיור הווירטואלי כלל 18 פנורמות וקרוב ל- 100 תקריבים + מפה אינטראקטיבית
גרשגל מדיה עמדה במשימה בצורה מקצועית וייחודית מאד
אני כמרצה וכאוצרת התערוכה אוהבת להשתמש בסיור הווירטואלי
ככלי להעברת הרצאות ומצגות.
כמו-כן, הסיור הוירטואלי הופץ לתורמים ואנשי מקצוע בתחום בעולם כולו.
אני ממליצה בחום על אווה ומאחלת לה הצלחה בהמשך דרכה.
בברכה,
איבון פלייטמן
אוצרת לאמנות יבשת אמריקה
ע"ש בנימין וויס
מוזיאון ישראל, ירושלים