Project Description

כבוד גדול היה לנו להפיק את הסיור הווירטואלי למשכן נשיא המדינה ועל ידי כך לאפשר לקהל גולשים באינרנט ביקור וירטואלי חוויתי באחד מהמוסדות החשובים  בישראל.